درباره ی ما

 

 

.1 شرایط و ضوابط استفاده از سایت:

   استفاده از سایت فروشگاه دیجی نعلبندان به معنی آگاهي و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

 

 

2شرایط و ضوابط خدمات فروش کالا

 

3شرایط حمل و تحویل کالا